Choose the Optimal Workspace for Your Business

We asked six entrepreneurs with drastically different office strategies for their advice on
choosing a workspace.

Download Free

Изработка и дизайн на уеб сайтове, сео оптимизация, маркетинг и интернет реклама

1. Web дизайн - изработка на сайт, поддръжка и seo
Уеб дизайн. Фирмен уеб сайт - дизайн и поддръжка на фирмени сайтове

 

За компании, които произвеждат стоки или услуги, електронната търговия, чрез създаването на уебсайтове за електронна търговия, представлява възможност за развитие на нов канал за продажби. Това вече се случи в миналото благодарение на комбинацията от възможности, предлагани от технологични и организационни решения, базирани на наличието на търговска сила и пари.

Този нов електронен канал има две изключителни характеристики по отношение на предишния канал:

а) Той е глобален и може да достигне до потенциални клиенти, които са навсякъде по света.
б) Тя има относително ниски разходи за развитие и следователно е достъпна и за по-малките предприятия.

Електронната търговия е глобална

Електронната търговия означава, че компанията трябва да започне да мисли по отношение на глобалната търговска политика. Цените на уебсайтовете и промоционалните оферти са видими в мрежата за клиенти от всяка страна.

Ако този вид глобализация стане твърде плашещ, е възможно да се върнем към уебсайтовете, посветени на конкретни пазари, на местни езици, но опитен клиент ще забележи различия в офертите на различните уебсайтове онлайн.

Уеб сайтовете за електронна търговия са възможност за МСП

Трябва да се подчертае, че този нов рекламен канал има по-ниски разходи от съществуващите, и по-специално той е в състояние да се справи с нарастващите обеми от контакти, без да е необходимо увеличаване на рекламните пространства или персонала.

Инвестициите с ниски разходи, необходими за развитието на този канал, са чудесна възможност за малките и средни предприятия да се конкурират с по-големите. За да влезете в бизнес пазара, не е необходимо да имате доставчици, клонове или магазини, освен това, което е абсолютно необходимо за поддържане на физически контакт с клиентите. Развитието на електронната търговия ще премахне защитните бариери, представени в миналото по географска дистанция.

Електронната търговия подобрява бизнес интелигентността

Ако продуктите са цифрови или лесно транспортируеми (т.е. пакети или опаковки), ще бъде почти без значение да ги купувате от вашата страна или от дилър от далечна страна. Всъщност тези продукти могат да се изпращат лесно в реално време през мрежата, в случай на цифрови продукти, или в рамките на няколко часа чрез корабни компании в случай на физически продукти.

Премахването на тези бариери ще подчертае значението на бизнес интелигентността и креативността при популяризирането на техните собствени продукти и услуги. Тъй като можем лесно да купуваме английски книги на международни уебсайтове с преференциални цени, защо да губим време да сортираме библиотека на местно ниво, където те струват по-скъпо и не са достъпни много по-късно.

Уеб сайтовете за електронна търговия отменят разстоянието между фирмите и пазарите

Много компании, чрез уебсайтовете за електронна търговия, могат да установят директен канал с крайните си клиенти. Той заобикаля традиционната дистрибуторска верига и се опитва да грабне част от стойността на продукта, която преди това е била оставена на посредниците надолу по веригата.

Директният контакт с крайните клиенти може значително да намали разходите за маркетинг на продукта. Част от спестяванията се запазват от компанията, с очевидни предимства за печалба, а други спестявания могат да бъдат прехвърлени на пазара по отношение на намалението на продажните цени.

Дори и при доставчиците, електронната търговия може да се осъществява, за да се заобиколят посредниците и да се премине директно към производителите (в този случай говорим за уебсайт за електронни обществени поръчки). Дори в този случай ползите са очевидни:

- Компанията ще има по-голям избор.
- Те вероятно ще плащат по-малко за компоненти или суровини.
- Би било възможно да се намали времето за попълване чрез автоматизиране на отношенията с доставчика.
- Намаляването на времето за изработка би довело до намаляване на запасите за безопасност.
- Намаляването на запасите може да попречи на изискването за увеличаване на пространството за съхранение и физическата инфраструктура.

Електронната търговия повишава качеството на комуникацията и обслужването

Едно от най-ясните предимства на електронния канал, представен от уебсайтовете за електронна търговия, е способността на компанията да се свърже с крайните си клиенти без посредник.

Това означава способността да се разпознава и третира всеки клиент индивидуално по индивидуален начин (масово персонализиране). Много банкови уебсайтове искат от клиентите си да уточнят техните нужди или интереси; Например, клиентът може да се интересува от финансиране на услуги, други в услуги за управление на активи и т.н. Резултатът е клиентски "профил", който създава съответния профил на търговската оферта: следователно уебсайтът се реконфигурира на базата на декларираните от клиента интереси и показва само оферти, за които се предполага, че са съвместими с неговите нужди.

Директният контакт с пазара позволява на компаниите да предоставят по-добра техническа информация за продукта или услугата. Това облекчава продавачите да отговарят на въпросите на клиента и позволяват правилно да се представят на клиентите характеристиките и функционалностите на продукта, което не винаги е било гарантирано, когато илюстрацията на продукта се осъществява чрез посредници, благодарение на търговци на едро и търговци.

Чрез електронната търговия маркетинговите послания на уебсайтове са представени правилно, силните страни на продуктите са ясно подчертани на клиентите и различните характеристики в сравнение с конкурентните продукти могат да бъдат адекватно подчертани.

Важно предимство на директен контакт с клиента е, че компанията може да получи обратна връзка в реално време от пазара.

Чрез проучване на онлайн покупки, направени от клиенти, страниците на уебсайта, които са най-често достъпни от потребителите, или имейл съобщения, изпратени от клиенти, компанията веднага ще осъзнае как на пазара е видял нов продукт. Те могат да реагират с нова рекламна кампания. Събирането на тази информация може да се използва за бързо коригиране на всякакви грешки в маркетинга. Вместо да използват старите информационни канали, компаниите трябва да очакват повече възможности за улавяне на слаби, но тревожни сигнали.

Електронната търговия намалява потоците и времето за реакция

Чрез електронната търговия могат да се извършват и по-бързи и ефективни търговски операции.

Промяната на цената, ако бъде одобрена, може да бъде видяна от всички наведнъж, като се избягват продажбите на търговците или грешките на продавачите. Търговската кампания, публикувана на уебсайта, става незабавно действаща за целия пазар, без да изразходва време за привеждане на търговските сили в съответствие с новите директиви.

В случай на цифрови продукти, електронният канал осигурява незабавна доставка на стоки, без да е необходимо да се представя физическо копие на продукта, изпратен на клиента. Дори в случай на физически продукти продавачите могат да постигнат значителни ползи, ако приемате поръчки, използвайки мрежата. Исканията в интернет пристигат в реално време за управление на продажбите, което облекчава необходимостта от един или повече централни складове, спестявайки при съхранението на стоки в периферните складове.

Крайният ефект от електронната търговия може да бъде представен от реорганизацията на търговския сектор, с изчезването на някои цифри като търговските посредници и преструктурирането на веригата за доставки нагоре от производителя.

Компютърна компания, която получава поръчки от клиенти само чрез уебсайт за електронна търговия, би могла лесно да получи поръчки за зареждане на компютърни компоненти на своите доставчици и да получи това, което е необходимо само за да изпълни ангажиментите си към клиентите. Това ще генерира много ефективна верига за доставки чрез намаляване на инвентаризацията и работата в процес.

Електронната търговия означава гъвкавост

Цифровата търговска мрежа позволява по-голяма гъвкавост по отношение на физическата мрежа. Пренаселен магазин не може да привлече други клиенти, които ще се пазят от него.

Уеб сайтовете, ако са правилно оразмерени, могат да се справят с шипове на посетителите без видимо влошаване на времето за реакция (сайтове като Microsoft или Yahoo обработват няколко милиона посещения на ден).

Електронните магазини могат да останат отворени 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата, отговаряйки на въпроси от цял ​​свят, без да се притеснявате или разписате. Гъвкавостта е и по отношение на способността да се реагира на пазара. Използвайки информация, събрана в реално време чрез своите уебсайтове, компанията може да променя предложенията си, да популяризира продукти, които имат затруднения, да правят по-атрактивни оферти, ако потребителите посочат слабост по отношение на конкуренцията. В сравнение с конвенционалната търговска мрежа, в която компанията предлага повече продукти от търсенето на пазара, за електронната търговия е обратното. Пазарът "дърпа" и компанията следва, опитвайки се да стимулира търсенето, но само от наклоните, наблюдавани на пазара.

Електронната търговия носи и нови бизнес възможности

Възможността да се продава директно онлайн на широка аудитория от клиенти може потенциално да генерира нови области на дейност. Това е например случаят на финансова информация в развитието на финансовите пазари (фондови борси, валута и др.). Има няколко интернет доставчици, които се присъединиха към този бизнес, които продават котировки, финансови новини в реално време, или предлагат възможности за онлайн работа чрез фондовата борса. Като цяло е възможно да се разработят много услуги за продажба на информация, които клиентите са склонни да плащат. Понастоящем можете да се абонирате за фирма за пазарни проучвания, за да получавате проучвания и изследователски доклади от техните уеб сайтове. Една област, където новите услуги се развиват бързо, е туризмът. В тази област има множество доставчици на информация, които ви позволяват да получите информация за туристическите дестинации и да направите резервации в хотели. Например, подсекторът за ски ваканции развива много силна конкуренция в интернет между френските региони, швейцарските кантони и италианските долини, с много интересни възможности от туристическа гледна точка.

И накрая, електронната търговия може да доведе до изцяло нови процеси на продажби в сравнение със старите. Например, много авиокомпании са приели решения за електронна търговия за своите билети. На новите уебсайтове на полетните компании, клиентите резервират полети и получават билети директно, така че процесът може да бъде завършен от много различни хора, пътници, но той не се различава от традиционния, в който туристическите агенти правят резервации. Но някои компании за полети са помислили за новаторство. Когато датата на полета е близо и все още има празни места, компанията ще "търгува" местата в интернет на много атрактивни цени без резервация, като по този начин ги продава на първия клиент, който желае да ги купи. Чрез своите уебсайтове компанията поддържа, в допълнение към традиционния "виртуален магазин", паралелен "магазин" за продажби или промоции. Тази икономическа активност допринесе значително за увеличаване на броя на пътуващите, като по този начин се подобри икономическото представяне на полетните компании.

#

2. Уеб дизайн - онлайн реклама и уеб маркетинг. Статичен и динамичен сайт
Уеб дизайн. Онлайн магазин - изработка и оптимизация на онлайн магазини

 

1. Още мобилен трафик

Поради това за компаниите е все по-важно да имат уебсайтове, които се визуализират правилно на по-малки екрани, така че потребителите да не се сблъскват с изкривени изображения или да получат неоптимално оформление на сайта. Въпреки че някои фирми все още избират да имат отделна версия на уебсайта си за мобилни потребители, отзивчивият дизайн се превръща в норма, защото предлага по-голяма гъвкавост при по-ниски разходи за разработка.

2. По-бързо мобилно развитие с по-ниски разходи

Осъществяването на един отзивчив уебсайт отнема значително по-малко време от създаването на самостоятелно мобилно приложение в допълнение към стандартния уебсайт за настолни компютри. Тъй като времето е пари, отзивчивият дизайн естествено струва по-малко от алтернативата. Дори ако първоначалната инвестиция на отговарящ на изискванията уебсайт се окаже по-скъпа от създаването на две отделни уебсайта, в крайна сметка ще спестите от разходите за поддръжка, специалните разходи за конфигуриране и т.н. две отделни версии.

3. Намалете нуждите от поддръжка

Поддържането на отделен мобилен сайт изисква допълнително тестване и поддръжка. Обратно, процесът на отзивчив дизайн използва стандартизирани методологии за тестване, за да се осигури оптимално разположение на всеки екран. Отделянето на десктоп и мобилни сайтове също изисква две стратегии за съдържание, два административни интерфейса и потенциално два проектантски екипа. Отзивчивият подход на "един размер подхожда на всички" означава по-малко главоболие за разработчиците, собствениците на предприятия и потребителите. Разходите за по-малко време за поддръжка също така освобождават време за фокусиране върху по-важни неща като маркетинг и създаване на съдържание.

4. По-бързи уеб страници

По-специално, мобилните потребители имат кратко разстояние за внимание. Проучванията показват, че мобилните посетители са склонни да изоставят уеб страници, които отнемат повече от три секунди, за да завършат зареждането. Ако даден сайт не е оптимизиран за смартфони и таблети, той също ще отнеме повече време за навигация, което може да осуети клиентите до точката на връщане. Осигуряването на отзивчив уебсайт използва съвременни техники за изпълнение, като кеширане и отзивчиво показване на изображения, ще спомогне за подобряване на скоростта на зареждане на уеб страницата ви.

5. По-ниски проценти на отпадане

Отзивният и оптимизиран мобилен сайт осигурява много по-добър потребителски опит за посетителите. Ето защо е много по-вероятно те да останат за по-дълъг период от време и да изследват различни области на вашия сайт. Като алтернатива, ако сайтът ви не е отзивчив, е много по-трудно да го държите ангажиран и следователно по-вероятно да се откажат.

6. По-високи обменни курсове

Намаляването на процента на отпадане е само половината от битката. Създаването на последователен потребителски опит на всички устройства е от ключово значение за конвертирането на нови клиенти. Когато потребителите решават дали да се абонират за дадена услуга, те не искат да бъдат пренасочвани към конкретни за устройството уебсайтове, защото процесът често отнема повече време. Наличието на един сигурен уебсайт, който изглежда професионално на всички платформи, прави потребителите по-малко вероятно да се разочароват или да се обърнат към конкурент.

7. По-лесно отчитане от Google Анализ

За да се направят информирани подобрения, е необходимо да знаете откъде идва и как потребителите взаимодействат с уебсайта Ви. Управлението на няколко версии на даден уебсайт изисква от разработчиците да проследяват пътуванията на потребителите чрез множество пътища за конвертиране, фунии и пренасочвания. Наличието на един отзивчив сайт значително опростява процеса на наблюдение. Google Анализ и подобни инструменти сега се погрижат за отзивчиви уебсайтове, като кондензират проследяването и анализите в един отчет, така че можете да видите как съдържанието ви се представя на различни устройства.

8. Подобрена SEO

Отзивчивият уеб дизайн става толкова важен за оптимизацията на търсачките, колкото и качественото съдържание. По-силните обратни връзки и по-добрият процент на отпадане се превръщат в по-висока класация за търсене, но има и допълнителна SEO полза за мобилните оптимизирани сайтове.

Наличието на един отзивчив уебсайт, а не на отделни настолни и мобилни версии, избягва издаването на дублиращо се съдържание, което може да повлияе негативно на класирането Ви за търсене.

9. Подобрен опит в онлайн браузъра

Първите впечатления са всичко, така че независимо дали някой посещава уебсайт за първи път от десктопа си или от смартфона си, искате да имате постоянно положителен опит. Ако посетителите трябва да направят много мащабиране, свиване и прищипване на екраните си по време на първото си посещение, вероятно ще се откажат и ще пробват друг уебсайт.

10. Подобрено офлайн сърфиране

Сега, когато много смартфони и таблети са с активиран HTML5, отзивчивият уеб дизайн е от полза за потребителите, като улеснява продължаването на гледането на съдържание в HTML5 уеб приложения без интернет връзка. Научете повече за кеш HTML5 на приложенията.

#

3. Web дизайн - интернет маркетинг и реклама
Уеб дизайн. Рекламен сайт - домейн име и хостинг за рекламни сайтове

 

Определянето на уебсайтове е по-сложно от всякога благодарение на диверсификацията и развитието на ресурсите и технологиите. По-долу е представена разбивка на различни типове уебсайтове, които можете да срещнете в World Wide Web.

Уебсайтове за електронна търговия

Уеб сайтовете за електронна търговия са онлайн магазини, което го прави удобен за пазаруване от уюта на собствения ви дом. Уебсайтовете за електронна търговия позволяват на собствениците на предприятия да управляват и поддържат магазина си от дома или офиса, без да е необходимо скъп магазин. Този тип уебсайт включва и касова количка, за да ви позволи да закупите директно от сайта.

Блогове

Блоговете (съкратени от уеб-дневника) дойдоха на преден план в началото на средата на 2000-те. Този вид уебсайт работи в обратен хронологичен ред и може да поддържа втори уебсайт или да бъде самостоятелен. Блогът е много популярен, тъй като позволява директно и лично взаимодействие с вашите читатели, които могат да предоставят коментари директно на уебсайта.

Лични уебсайтове

Личните уебсайтове се генерират от хора, за да могат приятелите и семейството да споделят информация и снимки помежду си. Този вид сайт има ограничено използване за бизнеса (дори и микропредприятията), тъй като те обикновено не са лесни за търсене в техните настройки.

Уебсайтове за споделяне на снимки

Тези уебсайтове имат една единствена цел - да позволят качването и споделянето на снимки онлайн. Като цяло са свободни да се използват, но имат много практически приложения, особено за тези в художествената и фотографската индустрия.

Уебсайтове на мобилни устройства

Опитвате се да видите уебсайтове с пълен размер на мобилен телефон може да бъде трудно, но сега са създадени уебсайтове специално за тази цел. Тъй като все повече хора използват телефоните си, за да сърфират в интернет и да преглеждат уеб страници, тогава броят на тези сайтове ще се увеличи само в бъдеще.

Информационни сайтове

Те се идентифицират като обекти, които се стремят да предоставят информация на конкретен предмет или теми на читателя. Онлайн речници, местни съвети и компании за недвижими имоти са примери за информационни уебсайтове. Те ви предоставят информация, която може да търсите, както и допълнителни подробности за това как можете да се свържете с въпросната компания, ако е приложимо.

Уебсайтове със стил на брошура / каталог

Уеб сайт, базиран на онлайн брошура, е повече от просто за информационни цели, тъй като става по-задълбочен, за да предостави информация за продукти, които са на разположение за закупуване. Това се различава от традиционния уебсайт за електронна търговия, тъй като няма възможност за закупуване на услугата за закупуване веднага. Уебсайт като IKEA предлага идеален пример, тъй като можете да преглеждате запасите онлайн и да проверявате наличността, но за закупуване трябва да посетите най-близкия магазин.

Социални медии и мрежови сайтове

Тези уебсайтове са комбинация от мрежови сайтове като Facebook и MySpace, въпреки че те могат да интегрират и онлайн форуми (независимо дали за бизнес или за лична употреба). Те са създадени само за общуване и обсъждане на теми. Социалните уебсайтове осигуряват връзки между отделните лица.

Ето защо, преди да започнете редизайн на текущия си бизнес или изцяло нов бизнес, помислете кой уебсайт може да отговаря на вашите цели, за да можете ясно да идентифицирате изискванията на уебсайта си.

Bauhinia Solutions се превърна от провеждане на компютърни обучителни курсове до предлагане на широк спектър от бизнес решения, на практика. Ние предлагаме временни решения за вашите бизнес проблеми без скрити такси или разходи.

#

4. Уеб дизайн - сео оптимизация на сайт. Оптимизация на уеб сайт
Уеб дизайн. Флаш уеб сайт - анализ и статистика на уеб сайтове

 

В настоящия сценарий за уеб разработки често срещаме думата „ Разработване на отзивчиви уебсайтове “.

Видяхме значителна промяна в проектирането на уебсайтове през последните няколко години. Всички сме били част от тази промяна, тъй като тя е повлияла на нашия опит в мрежата.

Тази статия ще ни помогне да разберем как принципът на Responsive Web Designs (RWD) е довел до напълно различно потребителско изживяване на уеб и как е променило мисълта на уеб разработчиците.

" Какво е реагиращ дизайн ?"

Отзивчивият дизайн е методът за оптимизиране на изходното съдържание за изходното устройство. Уеб съдържанието трябва да се вписва еднакво добре за всички видове целеви устройства и да предостави на потребителя безпроблемно преживяване, тъй като той превключва между своя мобилен - таблет - лаптоп - широкоекранен външен монитор.

Работният плот не само получава нормалната версия на уебсайта, но може да получи и широкоекранен формат, оптимизиран за по-големите дисплеи. Таблетите получават оптимизирано оформление, като се възползват от портретни или пейзажни оформления. И след това с телефони, ние насочваме към тях много по-тясна ширина.

Каквото и да е устройството, което използваме за достъп до мрежата, ние можем да изпитаме корекциите, тъй като размерът на браузъра се променя от един размер на друг.

Защо е необходимо ?

Бих искал да споделя някои доклади от проучвания, които бяха направени наскоро.

"61% от потребителите ще напуснат уебсайт, който не е мобилен, в рамките на 5 секунди"

"31 минути се изразходват за мобилен телефон средно на ден"

"Над 60% от населението на Обединеното кралство притежава смартфон"

- (С любезното съдействие на http://www.strategiqmarketing.co.uk/ )

Увеличаването на мобилната употреба за сърфиране в интернет нараства бързо всяка година. Очаква се, че хората ще прекарват повече време в интернет с помощта на преносимо устройство в сравнение с настолни или преносими компютри.

Добре проектираният отзивчив уебсайт, който е интуитивен и лесен за ползване, ще запази ангажираността на потребителите за по-дълго време. Според Google качеството на уебсайта играе важна роля в класирането му на страниците с резултати от търсенето. Ако уебсайтът не реагира на мобилни телефони и таблети, процентът му на отпадане ще се увеличи, което ще доведе до по-малко вероятно Google да класира уебсайта за мобилни устройства.

Предимства на отзивчивите проекти :

1) Отзивчивият уеб дизайн не изисква преоразмеряване или превъртане, позволявайки на посетителите да имат достъп до уебсайта, когато и където и от любимото им устройство.

2) Не е необходимо да имаме няколко версии на нашия уебсайт - за настолни компютри, мобилни телефони и таблети. Ако се наложи промяна в уебсайта, трябва да го направим само веднъж и тя ще се погрижи за всичко.

3) Отзивчивият уеб дизайн сега се превръща в задължително условие за оптимизиране на търсещата машина.

4) Потребителят може да има безпроблемно потребителско изживяване, когато уебсайтовете изглеждат еднакво невероятно във всички устройства, било то PC или таблет или мобилен телефон.

5) Уебсайтът ще бъде с по-високо качество и ще остане актуален още дълго. По-долу са дадени някои бързи статистически данни (благодарение на e-Marketer), които подчертават потенциала на адаптивния уеб дизайн.

• Електронната търговия между предприятия и потребители (B2C) се очаква да достигне почти $ 400 млрд. За 2013 г.

• Само през тази година разходите за мобилни реклами ще достигнат 7.7 млрд. Долара.

• 246 милиона потребители на мобилни телефони в САЩ се очакват тази година, което е 78% от населението на страната.

• Повече от 58% от всички потребители на мобилни телефони в САЩ ще имат достъп до интернет чрез мобилно устройство. До 2017 г. този брой се очаква да нарасне до 80,7%.

#

5. Уеб дизайн - web дизайн. Web дизайн - рекламни и фирмени сайтове
Уеб дизайн. Корпоративен сайт - изработка на статични и динамични сайтове

 

Какво е уеб дизайн?
Уеб сайтът е крайният резултат от уеб дизайна. Уеб сайтът се намира на уеб сървър, където се съхраняват електронни файлове. Уеб сайтът представя съдържанието и интерактивните функции или интерфейси на крайния потребител под формата на уеб страници. Начинът, по който исканата информация се показва на потребителя, е част от процеса на уеб дизайн. Вградени са допълнителни контроли, за да се покажат по-сложни медии като анимации, звуци и други форми.

Какво ново? Облаците на курса!
Всеки иска от време на време нещо ново и все пак някои се нуждаят от фиксиране на нещо съвсем различно. В сферата на интернет, това е доста често срещано явление с многото иновации, които винаги се появяват и с всички тях, никой не може да бъде толкова вълнуващ, колкото движението в облаците.

Общността на отворения дизайн: безплатни CSS шаблони!
Ако ти си повечето хора там, които не знаят CSS и нямат време, или грижи, за това как да направите едно за вашия блог, тогава следващото действие за вас ще бъде да се намери място, където можете да изтеглите един безплатно. Благодаря, че има много сайтове, които ги раздават безплатно. Единственият проблем е, че тъй като не сте били този, който го е създал, ще бъдете подвластни на техните проекти и прищевки.

Един от сайтовете, които предоставят безплатни CSS на готини уеб проекти, е The Open Design Community (TODC). Open Design Community е център за уеб дизайнери с отворен код от цял ​​свят, които предлагат хиляди XHTML и CSS базирани безплатни шаблони за уеб дизайн, достъпни за изтегляне. Така че, моля не се колебайте да вземете минута или две и прегледайте дизайните, които нашите фантастични дизайнери са представили и вижте дали някой може да работи за вас! И помнете, че са свободни!

Лош уеб дизайн
Ето някои функции, които наистина могат да нарушат цялата концепция на вашия уеб дизайн. Важно е да се обърне внимание на най-често срещаните грешки в уеб дизайнерите. Може да използвате някои идеи за създаването на ефективен уеб дизайн, който може да бъде прост, но може да се позове на проектираното ви изображение. Фонове, които са сиви на цвят по подразбиране, представят толкова много проблеми най-вече с четливостта на страниците. Избягвайте цветови комбинации, които могат да направят символите нечетливи. Фонът е най-ефективен, когато е оставен прост и не пречи на четенето. Текстовете трябва да могат да се четат. Избягвайте малки букви. Дръжте връзките оцветени в синьо колкото е възможно повече, защото обикновените потребители вече се използват с цвета.

Уеб дизайн
Направете го сами дизайнерски проекти се разпространяват в интернет тези дни. Има редица уеб сайтове, които на практика ви учат какво да правите, без да наемате уеб дизайнер. A do it сам дизайн на уеб сайт се прилага перфектно за млади професионалисти, които са просто започват да учат неща в бизнеса или се опитват да преформатират съществуващия бизнес, че те се изпълняват. Дизайнът на уебсайта ви дава пълен контрол над проекта и заради това той просто набира популярност. Това отнема работата на работа с консултанти, дизайнер, изпълнител landscaper и харесва. В DIY дизайна, вашите идеи са сигурни, че ще бъдат чути и внимателно. Можете да изразите своя стил и индивидуалност. защото в края на деня все още ще бъде вашият уебсайт, който продава продуктите ви. Това решава постоянните проблеми с уеб дизайнери, които са наистина страстни в работата си, които понякога могат да станат прекалено чувствителни към малка корекция или наблюдение на работата му. Направи си сам уеб дизайн със сигурност спестява пари и време и енергия.

Предимства на Web 2.0 приложенията
Web 2.0 приложенията са най-новата тенденция в уеб дизайна. Много интернет компании и потребители се обръщат към Web 2.0 за неговите допълнителни функции. Той също така е увеличил функционалността. Това доведе до нова вълна в начина на изграждане, проектиране и приложение на сайтовете. Това кара потребителите да се радват на блогове, изтегляне, RSS емисии и т.н. Казва се, че сайтовете на Web 2.0 компаниите получават по-висок ранг в търсачките, като Google, Yahoo и безброй други. Ползите от Web 2.0 са безброй. Можете да публикувате снимки, албуми, помощни ръководства и карти, за да планирате пътуването си в чужбина.

Тя радикално промени качеството на социалното взаимодействие в световен мащаб. Блоговете се разпространяват. маркетингът онлайн струва много по-малко. И тя създаде успешни мрежови истории. Web 2.0 ви дава пълен контрол върху бизнеса си, като добавяте по-малки, но много полезни функции.

Дизайнът на уебсайта, разбира се, не дава на посетителите друг обикновен текст. Отидете според старата поговорка "красотата е в очите на наблюдателя". Тук наблюдателят е посетител на уебсайта, който ще проектирате. Затова като опитен дизайнер на уебсайтове трябва да сте усвоили всички умения, необходими за създаването на елегантни и атрактивни графики, цветове и форми, поставени в перфектен баланс, за да хванете погледа на посетителя заедно с привличането на фокуса към най-важните части от вашия сайт. Вашата работа като уеб дизайнер е да се възползвате от цветове, текст и графики и да ги преведете във визуално привлекателно оформление, лого, банер и система с бутони.

Като професионален дизайнер на уебсайтове, трябва да изработите добре разработен подход за създаване на уебсайта. Първо, трябва да разберете специфичните бизнес потребности на вашия клиент и да изложите основната структура на сайта. За да се сведе до минимум разходите за създаването, дизайнерът на сайта трябва да бъде оборудван с предварително дефинирани уеб шаблони. Имайки тази функция във вашата арсенала, не е нужно да ходите с дивата природа с дизайна, защото не проектирате уебсайт чрез бърникане.

Интернет маркетинг (част 2)

Започнете блог. Блоговете вече са се превърнали в предпочитан за търсачките. Ако продължите напред и стартирате блог, свържете го в основния си сайт, отпечатайте блокове информация и пуснете RSS емисии. Ако го направите, повечето от търсачките могат да ви намерят много по-бързо. Създайте няколко копия на дигитални книги, които можете да изпратите до всички. Можете да пишете за статии или курсове онлайн, които могат да бъдат изпратени на друго място. След това създайте свой собствен запис, така че да можете да ги използвате във всеки възможен вид медия, независимо дали онлайн или офлайн.

#

6. Уеб дизайн - изработка на бизнес сайт
Уеб дизайн. Онлайн директория - редизайн и оптимизиране на уеб директории

 

Отзивчивият дизайн е новият „в нещо“ днес. Всеки разработчик, към когото отивате, ще ви посъветва, ще направите отзивчив дизайн, за да направите вашия уеб сайт по-добре приет и високо видим. Какво е толкова голямо в отзивчивия дизайн? Нека го разберем по начин, който не е толкова технически. Тук ще говорим за вас, вашите устройства и вашите избори.

За да започнете с това, как влизате в мрежата? Вероятно чрез лаптоп, настолен компютър, таблет или смартфон! Изследванията показват, че днес пазарните дялове на лаптопите се прихващат от таблети и смартфони. Хората обичат да бъдат мобилни и мигновени. Един бизнесмен не би искал да чака последните новини от пазара, докато не пристигне вкъщи и включи работния си плот. Лаптопите бяха чудесен вариант преди няколко години, но техният обемист характер и неудобство да ги носите навсякъде (неудобно, в сравнение с мобилни телефони и таблети) ги накара да станат за съжаление рядък вид.

Сега, когато включите интернет на мобилния си телефон, и надникнете, за да прочетете това, което търсите, определено не бихте искали маржовете да бъдат разсеяни, снимки да бъдат изрязани, дизайни изкривени и думите разделени с „тире“! Ето какво прави отзивчивият дизайн! Необходимо е да сте сигурни, че независимо от устройството, което използвате, вашите вкусове не страдат много от шок, когато отворите уеб страница. Използването на отзивчив дизайн за създаване на уебсайт гарантира, че потребителският интерфейс не е избутан на задната седалка поради бързо променящата се технология и масовите предпочитания.

Това беше само кратко! Какво всъщност прави Responsive Design? Казано по-просто, има "авто" фактор в отзивчивите уеб сайтове и форуми, базирани на дизайна. Размерът на буквално всичко на сайта, се настройва според размера и резолюцията на екрана, на който се отваря. Отваряте уебсайт на лаптоп, ширината на страницата ще бъде оптимална. В момента, в който се опитате да намалите страницата, страничните ленти ще се настроят, лентата на менюто ще се покачи на по-ниска височина, съдържанието ще се свие, размерът на шрифта ще намалее, заедно с увеличената резолюция, така че текстът да е все още четен, снимки са компресирани и дизайнът на фона се намалява по ширина и височина.

Този процес продължава и при отваряне на същата страница на таблет и впоследствие на мобилен екран. Колкото по-малък е устройството, толкова по-лесно ще бъде видът на уебсайта, така че външният вид и усещането да не са затрупани. На пръв поглед това може да изглежда много очевидно за потребителите, а повечето потребители на мобилни и таблетни компютри никога не осъзнават нивото на участие на уеб дизайнерите в създаването на отзивчиви уебсайтове. Но определено е трудно да се направи! Накратко, отзивчивите проекти обещават, че каквото и да е браузърът, страниците, които отваряте, ще бъде точно каквото очаквате от тях, без да се прави компромис с скоростта и времето за зареждане! Ето каква е реакцията!

Netclues е видно име сред резултатите на компаниите за уеб разработки . С обещанието да предложим отлични продукти и услуги, Netclues успява да запази своята самобитност през годините! Днес компанията изтъква изобилие от известни имена и марки като свои клиенти.

 

#