Онлайн бизнес - електронна търговия и онлайн продажби. Електронен бизнес

Изработка и дизайн на уеб сайтове, сео оптимизация, маркетинг и интернет реклама

ЕЛЕКТРОНЕН БИЗНЕС

Електронна търговияЕлектронна търговия - бизнес в интернет, реклама и маркетинг

ОНЛАЙН БИЗНЕС – Online търговия е процев в интернет в които дадено лице или организация предлагат на уеб пазара стоки, чрез своя уеб сайт или определени за тази цел сайвео. Търговията в интернет е сложен процес тъй като тои се състои от подбор на правилни за разплащане системи, но също така и от начини за предлагане на стоки или услуги. 1. Локален бизнес - интернет дава възможност не само за развитие на онлайн бизнес, но и на местен или т.нар локален бизнес. Как става това? Ако разполате с локален адрес и нямате уеб страница или сайт възможноста за Вас е да представите своя бизнес в сайтове които да са добре индексирани (позиционирани) от търсачките. 2. Онлайн търговия - е-бизнес е термин които използваме за обсолютно всички възможни начини за искарване на пари от интернет. Е-бизнес може да се нарече както рекламата онлайн така и електронната търговията, извършването на определен вид услуга в уеб пространството също би могло да се нарече Е-БИЗНЕС. 3. Реклама онлайн 4. Бизнес план - съществуват доста различни начини за правене на пари в интернет. Най-разпространени са онлайн търговията и интернет рекламата. Ако вие сте избрали онлайн търговията то тогава има няколко варианта за вас. Единият е да предлагате свои стоки и услуги, а другият да препродавате стоки чрез своя уеб сайт или блог. 5. Маркетинг и реклама. Развитие на онлайн бизнес и интернет тъговия. Методи и планове за реализиране на бизнес в интернет.

Уеб дизайн - фирмен уеб сайт, онлайн магазин, рекламен сайт, флаш уеб сайт, корпоративен сайт, онлайн директория